Kennisbank

Comfortabel werken

Op kantoor en in de fabriek

In het Zwitserse bedrijf Victorinox (bekend van de Zwitserse zakmessen) heeft Alexander Techniek op het werk geleid tot een 40% reductie van uitval door werk gerelateerde klachten zoals RSI, chronische nek- en schouderpijn of hoofdpijn en stress. Door meerder keren per dag tijd voor bewustwording van het eigen lichaam aan te bieden aan het personeel verbeterde de productiviteit en prestatie van het personeel en verminderen klachten en ziekte uitval.

(P. Gauger-Schelbert et al, Congress papers vol1 STAT Books London 2009 “Alexander Technique Coaching in the Victorinox Company”). http://balance-time.ch/wordpress5/wp-content/uploads/CPapers.extract.VOL1pp.169-791.pdf

(M. Moira 2011 Amstat “Alexander Technique : Training for the self-management of workers to
prevent musculoskeletal disorders”). https://www.amsatonline.org/aws/AMSAT/asset_manager/get_file/176279?ver=39

In de operatiekamer

Een van de grootste uitdaging in de chirurgie is de ergonomie en houding van chirurgen en operatiemedewerkers zelf tijdens kijkoperaties. In deze pilotstudie hebben 7 urologen in Opleiding aan de Universiteit van Cincinnati en het Cincinnati Childern’s Hospital Medical Center deelgenomen
aan 2 groepslessen en 6 individuele Alexander Techniek lessen. Alexander Techniek verminderde de werk gerelateerde ongemakken van de urologen tijdens de kijkoperaties oa. door een betere bewustwording van eigen houding waardoor ermoeidheidsklachten verminderde en de bekwaamheid van de urologen vergrootte.

(Reddy et al, the Journal of Urology, vol186, issue4S, october2011 “The impact of the Alexander Technique on Improving Posture and Surgical Ergonomics During Minimally Invasive Surgery: a Pilot Study”). https://www.auajournals.org/doi/10.1016/j.juro.2011.04.013

Musiceren, zingen & dirigeren

Op het Conservatorium Amsterdam, Utrecht en Rotterdam en in andere landen wordt Alexander Techniek lessen gegeven aan muziekstudenten.
https://www.conservatoriumvanamsterdam.nl/studie/klassiek/hoofdvakken/zang/alexandertechniek/

Ray Parker, bassist, verteld hoe te herstellen van tendinitis

Alexander Techniek lessen verminderen pijnklachten en verbeteren prestaties bij muziekstudenten. In deze studie is aangetoond dat specifieke Alexander Techniek lessen gericht op het verminderen van overmatige spierspanning bij het musiceren van oa viool, piano, fluit of klarinet de gerelateerde pijnklachten afnamen. (j. Davies et al, Journal of Body Movement Therapies, 2020;24, 1 (1-7)
“Alexander Technique classes improve pain and performance factors in tertiary music students”).
https://www.bodyworkmovementtherapies.com/article/S1360-8592(19)30119-6/fulltext
(H. Amos, thesis Eastern Kentucky University, 2016 “The effects of Alexander Technique on the
Performance of Music Students”).
https://encompass.eku.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1363&context=honors_theses
(Klein et al, BMC Complementary Medicin and Therapies 2014; 14, 414 “Alexander Technique and
musicians: a systemic review of controlled trials”).
https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6882-14-414

 

Comfortabel Sporten

Alexander Techniek verbetert coördinatie en bewegingen voelen lichter en gaan als vanzelf. Daardoor is Alexander Techniek heel goed toe te passen in de sport.
https://www.athleticsweekly.com/performance/more-than-core-1039923781/

Alexander Techniek
hardlopen the Art of Running

Zwemmen

Paardrijden Centered Riding

Roeien https://www.rowperfect.co.uk/rowing-using-alexander-technique/

Golf https://alexandertechnique.co.uk/benefits/golf en interview met Roy Palmer

https://www.buzzsprout.com/382/361280

Tennis interview met Gary Adelman, voorheen wereldranglijst genoteerde tennisspeler en Alexander Techniek leraar https://www.buzzsprout.com/382/3731

American football players leren de Alexander Techniek op de Universiteit van Arkansas. https://news.uark.edu/articles/40495/u-of-a-athletes-learn-alexander-technique-in-department-of-theatre-course

Persoonlijk welzijn

De effectiviteit van Alexander Techniek in ziekte en gezonde conditie is onderzocht in deze review.
Alexander Techniek is bewezen effectief voor chronische rugpijn en heeft een positieve bijdrage voor
het verbeteren van Parkinson gerelateerde mobiliteitsproblemen. Daarnaast is het positieve effect
van Alexander Techniek in verminderen van balansproblemen bij ouderen, bij chronische pijn, in houding, ademhaling en stotteren door onvoldoende onderzoeken nog niet bewezen geacht.

(Woodman et al, the International Journal of Clinical Practice 15 (2011) “Evidence for the effectiveness of Alexander Technique lessons in medical and health-related conditions: a systemic review”).

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1742-1241.2011.02817.x

Repetitive strain injury (RSI)

Bewustwording van eigen beweging- en houdingspatroon tijdens werkzaamheden is van wezenlijk
belang ter voorkoming van klachten als RSI, nek- en schouderproblemen. Zo ook bij gebruik van mobiele apparaten als de mobiele telefoon of de iPad etc. In de “Evening Standard” van 7 maart
2012 legt chirurgisch orthopeed T. Kochhar, specialist in schouder-, nek- en polsklachten in de Londen RSI kliniek uit hoe klachten ontstaan. Alexander Techniek geeft een permanente oplossing voor het verbeterde eigen beweging- en houdingspatroon en verlicht en voorkomt RSI klachten.

https://www.standard.co.uk/lifestyle/health/ipad-hand-the-new-rsis-7543061.html

https://www.alexandertechnique.com/articles2/mouse/

Chronische en terugkerende rugpijn

Alexander Techniek is een effectieve behandeling voor chronische en herhaaldelijk terugkerende rugpijn. In een gerandomiseerde gecontroleerde studie met 564 rug patiënten is aangetoond dat Alexander Techniek lessen rugpijnklachten vermindert en een langdurig effect geeft tov andere rugpijn behandelingen als fitnesoefeningen en massages. (Little et al, Britisch Medical Journal 2008;337:a884 “ Randomised controlled trial of Alexander Technique lessons, excersise and massage (ATEAM) for chronic and recurrent back pain”).

 

 

Chronische Nekklachten

Alexander Techniek lessen als ook Acupunctuur sessies leiden beide tot een significante reductie in
chronische nekklachten en geassocieerde beperkingen. In dit gerandomiseerde onderzoek onder 517
nekpijn patiënten geven Alexander Techniek (20 lessen) en Accupunctuur (12 sessies) 30% pijnreductie en beduidend betere resultaten dan behandelmethodes fysiotherapie en medicatie.
(MacPherson et al, Ann of Internal Medicin 2015;163(9) “Alexander Technique lessons or Accupuncture sessions for persons with chronic neck pain, a randomized trial”).

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M15-0667

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096522991830102X?via%3Dihub

Ziekte van Parkinson

In 2 gerandomiseerd gecontroleerde studies met idiopathische Parkinson patiënten verbetert de Self-assesment Parkinson’s Disease Disability score (SPDDS) na het volgen van Alexander Techniek lessen. (Cohen RG. Et al, Neurorehabilitation and Neural Repair 2015;29 (9): 878-888 “Lighten up: Specific Postural Instructions Affect Axial Rigidity and Step Initiation in patiënts with Parkinsons’ Disease “). https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1191/0269215502cr544oa

C.Stallibras et al, 2002; 16: 705-718 “Randomized controlled trial of the Alexander Technique for idiopathic Parkinsons Disease”. http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/673461/26811184/1453581518637/Clinical+Rehabilitation+2002+Parkinsons.pdf?token=aPRZEx1PObLbou3eHrwJ5k8RgW8%3D

The Poise Project AT for Parkinsons’ : Alexander Techniek is een methode om symptomen van Parkinson te managen.
https://www.thepoiseproject.org/alexander-technique-for-parkinsons

Beroemdheden en Alexander Techniek

Diverse acteurs passen Alexander Techniek toe voor de camera’s of op het toneel. Zoals John Cleese (interview 19 Februari 2016;
https://www.facebook.com/TheProjectTV/videos/10153411852628441/ 

Paul Newman, Robin Williams, Julie Andrews, maar ook Ruby Rose als Batwoman “When I do fight sequences and stunts as Batwoman, I do the Alexander Technique, where we study the bat and study the movement”
https://www.nytimes.com/2019/09/03/arts/television/ruby-rose-batwoman.html